۲۱ مرداد

ابراهیم قنبری مهر سازنده پیشکسوت ساز درگذشت

به گزارش خبرگزاری جهان موسیقی استاد قنبری مهر که چندی قبل به کرونا مبتلا شده بود و در منزل تحت درمان قرار گرفته بودمتاسفانه صبح امروز بر اثر کهولت سن و ایست قلبی درگذشت. ابراهیم قنبری مهر ۱۱مرداد سال ۱۳۰۷در تهران به دنیا آمد.آشنای او با استاد ابوالحسن صبا راه تازه‌ای را برای آشنایی هرچه…