۱۷ شهریور

نخستین جلسه‌ی هم‌اندیشی مدیران شعب استانی انجمن موسیقی ایران برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری جهان موسیقی به نقل از نای ، نخستین جلسه‌ی هم‌اندیشی مدیران شعب استانی انجمن موسیقی ایران با موضوع مدیریت جدید انجمن‌ها و مسیر پیش‌رو برای همراهی هرچه بهتر فی‌ما‌بین مدیران کل استانها و شعب استانی طی سه جلسه در روزهای سوم، پنجم و ششم شهریور ماه ۱۴۰۱ با حضور ۲۲ استان در…