۱۴ آذر

سایه روشن‌ها از تاریخ موسیقی همدان

  یک کارشناس حوزه موسیقی با اشاره به تاریخچه موسیقی در همدان گفت: اسناد واضح، روشن و شفاهی در دست نیست، اما طبق نوشته‌های کتاب «سرگذشت موسیقی ایران»، همدان دارای موسیقی فولکور(محلی) بوده و ساز محلی همدان اکنون در موزه‌ای در ایتالیا نگهداری می‌شود. به گزارش خبرگزاری جهان موسیقی به نقل از نافع، موسیقی هر…