۲۳ آبان

مقاله موسیقی احسان قدمی در اولین کنفرانس بین المللی سیره علوی در ایران پذیرش و چاپ شد

به گزارش پایگاه خبری جهان موسیقی ، مقاله موسیقی با عنوان “بررسی دلایل جاودانگی استاد محمد علی قدمی با آهنگ معروف ساقی” در اولین کنفرانس بین المللی سیره علوی در ایران پذیرش و چاپ شد. احسان قدمی عضو درجه یک خانه موسیقی ایران و از پژوهشگران برتر در چندین کنفرانس بین المللی در زمینه موسیقی…