۱۷ آبان

انتخاب شایسته خانم مهدیه حسنی به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرری

طی حکمی از سوی دکتر محمد خراسانی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مهدیه حسنی به عنوان “سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری ” منصوب شد. به گزارش خبرگزاری جهان موسیقی به نقل از  روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در این حکم آمده است : سرکار…