۵ آذر

پروژه «موسیقی شهر تهران»

یکی ازپژوهشگران حوزه موسیقی ازتکمیل دوپروژه موسیقایی درباره موسیقی شهرتهران خبر داد.به گزارش خبرگزاری جهان موسیقی به نقل از مهر، امینی افزود: به هر حال تهران به‌عنوان پایتخت ایران یکی از مهم‌ترین شهرها برای جذب خوانندگان، آهنگسازان، نوازندگان و اساساً بسیاری از هنرمندان شهرستانی بوده که با حضور در پایتخت به دلیل امکانات و شرایطی…