۷ خرداد

کارت صلاحیت تدریس استاد احسان قدمی صادر شد

  کارت صلاحیت تدریس سازهای دف و تنبک استاد احسان قدمی از سوی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد استاد احسان قدمی از هنرمندان درجه یک خانه موسیقی ایران است که سالها در زمینه تدریس موسیقی،پژوهش موسیقی و نوازندگی در داخل و خارج از کشور فعالیت های مستمر و چشمگیری داشته…