۱۰ مهر

استقبال از اجرای گروه موسیقی ساقی به سرپرستی و خوانندگی استاد محمد علی قدمی در اختتامیه دومین جشنواره مهر سینمای ایران

گروه موسیقی ساقی به سرپرستی و خوانندگی استاد محمد علی قدمی و دف نوازی و سه تار نوازی احسان قدمی در اختتامیه دومین جشنواره مهر سینمای ایران با استقبال فراوان هنرمندان و مسئولین روبرو شد. به گزارش خبرگزاری جهان موسیقی؛ آیین اختتامیه دومین جشنواره مهر سینمای ایران به همت سازمان امور سینمایی و سمعی و…