«نوزدهمین جشنواره موسیقی گناوا» در شهر صویره مراکش برگزار شد.

«نوزدهمین جشنواره موسیقی گناوا» امروز در مرکز شهر صویره، واقع درجنوب مراکش با اجرای برنامه های رقص و عبور کارناوال موسیقی افتتاح شد.

در این جشنواره، گروه های مختلف موسیقی، با اجرای موسیقی های محلی از جمله موسیقی صوفیانه گناوا٬ موسیقی عیساوه ، مورد استقبال وسیع تماشاچیان قرار گرفتند.

شهر صویره که همه ساله گردشگران بسیاری را از قوم آمازیگ و نیز کشورهای همسایه مراکش میزبانی می کند٬ در فهرست میراث جهانی یونسکو قراردارد.

در جشنواره گناوا که تا 15 ماه مه ادامه خواهد داشت حدود 50 برنامه موسیقی در 20 سالن و میدان عمومی اجرا خواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید