یک کارشناس حوزه موسیقی با اشاره به تاریخچه موسیقی در همدان گفت: اسناد واضح، روشن و شفاهی در دست نیست، اما طبق نوشته‌های کتاب «سرگذشت موسیقی ایران»، همدان دارای موسیقی فولکور(محلی) بوده و ساز محلی همدان اکنون در موزه‌ای در ایتالیا نگهداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری جهان موسیقی به نقل از نافع، موسیقی هر کشور و به تبع آن هر شهر و دیاری نمایانگر بخشی از فرهنگ، ‌تمدن، احساس و عاطفه،‌ هویت، حماسه، عرفان و شور، عشق و تنفر، آزادگی و آزاده بودن، اسطوره و داستان، ادب، هنر و … آن ملت است.

گذشتگان ایران موسیقی و اشعار ناب پارسی را سینه به سینه منتقل می‌کردند زیرا موسیقی برایشان تنها یک صدا و آوا نبود بلکه آن را بخش مهمی از ادبیات و فرهنگ و آمال و آروزهای خود می‌دانستند و می‌خواستند با حفظ کردنش آن را برای آیندگان به میراث بگذارند که مبادا رنگ و بوی اجنبی و بیگانه بگیرد.

این روزها حرف از موسیقی و موسیقدانان، سنتی و پاپ در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌چرخد و مدافعان و مخالفان هر یک حرف‌های خود را می‌زنند اما آنچه اینجا اهمیت دارد شنیدن حرف‌ها از زبان خود کسانی است که با موسیقی زندگی می‌کنند و ساعاتشان را با آن درگیرند

دیدگاهتان را بنویسید