اسماعیلی گفت: اخباری که در خصوص تعطیلی رشته موسیقی در هنرستان های دولتی منتشر شده هیچ ارتباطی به هنرستان های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و همانطور که اشاره شد سیاست وزارت ارشاد مبتنی بر قوانین و دستورالعمل های مصوب، توسعه و تقویت آموزش هنر است.

مدیر کل دفتربرنامه ریزی و آموزش های هنری: تعطیلی رشته موسیقی در هنرستان ربطی به ارشاد ندارد

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش‌های هنری با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر ۵۷ هنرستان هنرهای زیبا وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  در سطح کشور فعالیت دارند که بیش از ۶۰۰۰ هنرجوی دختر و پسر در رشته‌های موسیقی(نوازندگی ساز ایرانی- نوازندگی ساز جهانی)، تجسمی(نقاشی- گرافیک)، نمایش، پویانمایی و سینما به تحصیل مشغولند.

وی افزود: در راستای سیاست توسعه عدالت فرهنگی و آموزشی، توسعه و تقویت این هنرستان‌ها در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت مردمی قرار دارد و از ابتدای دولت سیزدهم ۹ هنرستان جدید تاسیس شده و مقرر شده که سیاست هر استان ۲ هنرستان پیگیری و اجرایی شود.

اسماعیلی ادامه داد: از دیگر برنامه های پیش رو توسعه و تقویت رشته‌های هنری در این هنرستان‌هاست که رشته های پنج گانه در کلیه هنرستان ها راه اندازی شود که از سال تحصیلی جدید این برنامه در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اخباری که در خصوص تعطیلی رشته موسیقی در هنرستان های دولتی منتشر شده هیچ ارتباطی به هنرستان های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و همانطور که اشاره شد سیاست وزارت ارشاد  مبتنی بر قوانین و دستورالعمل های مصوب، توسعه و تقویت آموزش هنر است.

دیدگاهتان را بنویسید