مراسم یادمان استاد محمدعلى امیرجاهد برگزار میشود

به گزارش خبرگزار ی جهان موسیقی به نقل از خانه موسیقى ایران، به مناسبت چهل و هفتمین سالروز درگذشت هنرمند برجسته استاد محمدعلى امیرجاهد مراسم یادمانى برگزار میشود.
این مراسم با حضور دکتر مهدخت معین ( فرزند دکتر معین و نوه ى استاد امیرجاهد) و جمعى از هنرمندان موسیقى، یکشنبه ١۶ اردیبهشت از ساعت ١٨ تا ١٩:٣٠ در خانه موزه معین و استاد امیرجاهد به نشانى خیابان پیروزى، چهارصد دستگاه، انتهاى خیابان بایزید بسطامى برگزار میشود.

حضور در این مراسم براى علاقه مندان آزاد و رایگان است.

دیدگاهتان را بنویسید