۲۵ اردیبهشت

رئیس شورای عالی خانه موسیقی:قدم های خوبی برای رفاه و بیمه هنرمندان در خانه موسیقی برداشته شده

فرهاد فخرالدینی:قدم های خوبی برای رفاه و بیمه هنرمندان در خانه موسیقی برداشته شده   به گزارش پایگاه خبری جهان موسیقی به نقل از خانه موسیقی، ریاست شورای عالی خانه موسیقی گفت: یکی از وظایف خانه موسیقی این است که به فکر بیمه هنرمندان باشد و به این فکر کند که چه کارهایی برای رفاه…